Löttorps marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Löttorps marknad
Ort:
Löttorp
Län:
Kalmar län
Marknadsdagar:
2023-08-08
Antal knallar/utställare:
100 ( efter pandemin har knallarna minskat något)
Antal besökande:
Cirka 7-10000
Marknaden hålls för:
125:e gången

Kontakt

Högby IF,Löttorps marknad
Högby IF
Sandbyvägen 3
387 73 Löttorp

Mobiltele:: 076 -724 4328

lottorpsmarknad@gmail.com