Hishults Torgdag

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Hishults Torgdag
Ort:
Hishult
Län:
Hallands län
Information:
Nedlagt tills vidare, kontakta arr. för vidare info
Antal knallar/utställare:
30
Antal besökande:
Cirka 300
Marknaden startade:
1997

e: 24
Marknaden hålls för:
24:e gången

Kontakt

Hishults Byalag
Göran Svensson
Klipparegränd 1d
312 53 Hishult

hishultsbyalag@gmail.com

Hemsida