Halmstad A Walk In The Park 2023

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Halmstad A Walk In The Park 2023
Ort:
Halmstad
Län:
Hallands län
Marknadsdagar:
2023-05-27 (preliminärt)
Marknaden hålls för:
7:e gången

Kontakt

Halmstad A Walk In The Park 2022
Norrekatts parken
Bli Sedd AB

Förfrågan endast via E.post

Robert@blisedd.se

Hemsida