Hälleforsmarken

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Hälleforsmarken
Ort:
Hällefors
Län:
Örebro län
Marknadsdagar:
2023-09-09 – 2023-09-10
Antal knallar/utställare:
60
Antal besökande:
Cirka 8000
Marknaden hålls för:
61:a gången

Kontakt

Bokning via hemsida eller på telefon i nödfall.

Lions Club

Hälleforsmarken
Lions Club Hällefors
All korrespondens via e post

Bokning via hemsida. www.halleforsmarken.se

Tele, Örjan Jansson 070 - 627 84 35

halleforsmarken@gmail.com

Hemsida

Övrigt

Skriftlig beställning

Mer info om Hällefors