Håbo kommun

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Håbo kommun
Ort:
Län:
Typ:
Antal knallar/utställare:
40
Antal besökande:
Cirka 2-12000
Marknaden hålls för:
21:a gången

Kontakt

Håbo kommun
Kultur &Fritidsförvaltningen
Centrumgränd 2
746 80
BÅLSTA

0171-525 00 kontakt center

kultur.fritid@habo.se

Hemsida

Övrigt