Gysinge Julmarknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Gysinge Julmarknad
Ort:
Gysinge
Län:
Gävleborgs län
Marknadsdagar:
2023-12-02
Antal knallar/utställare:
50
Antal besökande:
Cirka 1000-1500
Marknaden startade:
1999

Kontakt

Evelina

Gysinge Jul Marknad

Tele: 070 -2357716

evelina@benedicks.se

Fakta för marknadshandlare