Gusum Dagarna

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Gusum Dagarna
Ort:
Gusum
Län:
Östergötlands län
Antal knallar/utställare:
20-25
Marknaden hålls för:
28:e gången

Kontakt

Gusum Dagarana
Gusums Idrottsförening
Box 46
615 02 Gusum

0725-212254 Johan

gusumsif@hotmail.com

Hemsida