Gullabo Marknad

Allmänt om marknaden

 

GULLABO MARKNAD


Lördagen den 6 maj 2023
Diskhyra 550:-, 3 m-moduler 500:-.

El: 1-fas 16 amp 250:-, 3-fas 16 amp 450:-, 3-fas 32 amp 550:-.
Reserverad plats ska vara intagen senast 09.00. Endast de som betalt
platshyra i tid garanteras plats. Betalning till bankgiro 265-4945.
Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet säljare med samma sortiment.

Anmälan via: www.chartbooking.com/gullabo2023

Arrangör: Lions Club Torsås
Sven-Erik Bogren
Vassmolösa 302, 38891 Vassmolösa                   Gratis knallelunch!
072-215 86 15, gullabomarknad@teIia.com

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Gullabo Marknad
Ort:
Gullabo
Län:
Kalmar län
Marknadsdagar:
2023-05-06
Antal knallar/utställare:
100
Marknaden hålls för:
48:e gången

Kontakt

Llons Club Torsås

Gullabo Marknad
Vassmolösa 302
Sven-Erik Bogren
388 91 VASSMOLÖSA

072-2158615

anmälan via: www. Chartbooking.com/gullabo2023

gullabomarknad@telia.com

Övrigt

Gratis Knallelunch till Knalla

Mer info om Gullabo