Gränna Sommarmarknad

Allmänt om marknaden

Marknadsplatserna går från Gränna centrum och via Hamnallén ned mot hamnen.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Gränna Sommarmarknad
Ort:
Gränna
Län:
Jönköpings län
Marknadsdagar:
2022-07-13
Antal knallar/utställare:
40-50
Antal besökande:
Cirka 8000
Öppettider:

kl. 08.00 -17.00

Marknaden startade:
1989

e: 35
Marknaden hålls för:
35:e gången

Kontakt

Caritha Larsson

Gränna AIS
Gränna Sommarmarknad

Granlundsvägen 8
563 31 Gränna

0390-10485

medlemsavdelningen@grenna-ais.se

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

Marknadshyra: Första 3 meters platsen 450 kr och efterföljande platser 400 kr per 3 meter. El 10 amp 100 kr. 16 amp 250 kr.

Din platsansökan vill vi ha snarast och plats garanteras om betalning är gjord senast den 31 maj 2019.

Din anmälan skall innehålla följande uppgifter: Namn- och adressuppgifter samt telefon. Tidigare års plats samt önskad platsstorlek. Noggrant försäljningssortiment. Elbehov. Ev. önskemål om plats för bil, släpkärra eller husvagn vid marknadsplatsen. Om Ni önskar demoplats.

Bifoga gärna F-FA/skattebevis eller momsregistreringsbevis. Om  detta inte bifogas vill vi ha uppgift om person/Org. Nr.

Erhållen marknadsplats skall intas senast kl. 07.00  marknadsdagen.