Götene marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Götene marknad
Ort:
Götene
Län:
Västra Götalands län
Marknadsdagar:
2023-04-13
2023-10-12
Antal knallar/utställare:
50-60/gg
Marknaden hålls för:
107:e gången

Kontakt

Götene Kommun
Götene Marknader/Lions Club
Torggatan 4
533 80 Götene

0511-386000.medborgarkontoret

070-6573258,Kjell070-5920427,Jörgen

jorgen.augustson52@gmail.com

Hemsida

Övrigt

2:to i April,2:to i Okt.

Mer info om Götene