Komettorget,-M

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Komettorget,-M
Ort:
Göteborg
Län:
Västra Götalands län
Information:
Ej klart, under omorganisation.
Marknaden startade:
Göteborg

e: 21
Marknaden hålls för:
21:a gången

Kontakt

Göteborg-mån.marknad-Komet torgetGöteborg