Hjällbotorg Angered centrum, Mån.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Hjällbotorg Angered centrum, Mån.
Ort:
Angered
Län:
Västra Götalands län
Typ:
Information:
Ej klart, under omorganisation.

e: 21
Marknaden hålls för:
21:a gången

Kontakt

Göteborg-mån.marknad-Hjällbo TorgGöteborg