Föreningen Hyttan i Axmar bruket

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Föreningen Hyttan i Axmar bruket
Ort:
Län:
Typ:
Antal knallar/utställare:
30-35
Marknaden hålls för:
15:e gången

Kontakt

Föreningen Hyttan i Axmar bruket
Inger Skoglund,Axmar Julmarkna
Boskär 34
817 94
AXMAR

070-5914617

isidesign@axmar.nu

Hemsida

Övrigt