Arboga Medeltid

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Arboga Medeltid
Ort:
Arboga
Län:
Västmanlands län
Marknadsdagar:
2021-08-11 – 2021-08-15 (Ej klart. Avvakta för vidare info.)
Antal knallar/utställare:
100
Antal besökande:
Cirka 50000
Marknaden hålls för:
33:e gången

Kontakt

Föreningen Arboga Medeltid

Kontakt endast via E post.

Arboga

0762-23 11 32

info@arbogamedeltid.se

Övrigt

Endast Medeltidsbetonat

Mer info om Arboga