Finsponga Marken

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Finsponga Marken
Ort:
Finspång
Län:
Östergötlands län
Marknadsdagar:
2023-05-26
Antal knallar/utställare:
250
Antal besökande:
Cirka 16000
Marknaden hålls för:
44:e gången
Sista bokningsdag till arrangören:
31/3

Kontakt

Anders Svensson

Lions Club Finspång

Lions Club Marknadskommittén
c/o Coop Finspång ek för
(Finsponga Marken)
Box 1
621 21 Finspång

070-524 16 18 vard. kl.18-20 (efter 1/2)

070 - 524 16 18 vard efter 15 jan kl 18.00 - 20.00

marknad@lionsfinspang.se

Hemsida

Fakta för marknadshandlare


* Marknaden sträcker sig över hela 1200 meter, med cirka 400 platser á tre meter.

* Intäkterna används för att ge ekonomiskt stöd till behövande.

* Sedan 1980 har knallar från hela landet sålt sina varor på Finsponga-Marken.

* Marknaden öppnar klockan 09:00 och stänger runt 18:00.

Marknadsgatan, 26 maj 2023, är markerad med heldragen röd linje.
Notera att sträckning från Vallonplatsen till och med Bergslagstorget ej är tillgänglig pga pågående ombyggnadsarbete.  Om tidplanen för arbetet förändras kan en förändring av  marknadskartan komma att ske.  

År 2024 ser dock Lions Club Finspång fram emot att allt arbete skall vara klart så att vi åter kan erbjuda en härlig marknadsgata.