Fårösund Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Fårösund Marknad
Ort:
Fårösund
Län:
Gotlands län
Antal knallar/utställare:
80
Antal besökande:
Cirka 4000
Marknaden hålls för:
37:e gången

Kontakt

Carina Björklund

Fårösund Marknad

Skogsvägen 9
624 62 Fårösund

0708-231408

sundsfrakt@gmail.com