Falu Vår karusellen

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Falu Vår karusellen
Ort:
Falun
Län:
Dalarnas län
Marknadsdagar:
2021-05-21 – 2021-05-22 (inställd)
2022-05-20 – 2022-05-21
Antal knallar/utställare:
20
Antal besökande:
Cirka 5-8000
Marknaden hålls för:
13:e gången

Kontakt

Falu Barnens Dagförening,Vårkarusellen
c/o Anders Norin
Övre Gruvrisvägen 76
791 61 FALUN

070-9512705

info@falubarnensdagsforening.se

Hemsida