Fallens Dag

Allmänt om marknaden

Marknadshandel, barnkaruseller, lotterier samt stort vattenpåsläpp.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Fallens Dag
Ort:
Älvkarleby
Län:
Uppsala län
Marknadsdagar:
2023-06-18
Antal knallar/utställare:
Cirka 60
Antal besökande:
Cirka 15000
Öppettider:

kl.11.00 - 17.00

Kontakt

Krister Ederth

KE Evenemangskonsult AB
S Åsgatan 51
816 30 OCKELBO

070 514 30 30

esevenemang@gmail.com

Fakta för marknadshandlare

Tidigare års försäljare erhåller inbjudan.
Din platsansökan skall vara oss tillhanda snarast och innefatta följande uppgifter:
Namn- och adressuppgifter samt telefon.
Tidigare års plats samt önskad platsstorlek.
Noggrant försäljningssortiment.
Elbehov.
Ev. önskemål om plats för bil, släpkärra eller husvagn vid marknadsplatsen.
Om Ni önskar demoplats.

Bifoga gärna F-FA/skattebevis eller momsregistreringsbevis.
Om detta inte bifogas vill vi ha uppgift om person/Org. Nr.

Betalning för erhållen marknadsplats skall erläggas enligt utsänd platsbekräftelse.
Erhållen marknadsplats skall intagas senast kl. 10.00 marknadsdagen.