Fallens Dag i Älvkarleby

Allmänt om marknaden

Marknadshandel, barnkaruseller, lotterier samt stort vattenpåsläpp.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Fallens Dag i Älvkarleby
Ort:
Älvkarleby
Län:
Uppsala län
Marknadsdagar:
2021-06-20 (inställd)
Antal knallar/utställare:
Cirka 60
Antal besökande:
Cirka 15000
Öppettider:

11.00 - 17.00

Kontakt

Krister Ederth

KE Evenemangskonsult AB

S Åsgatan 51
816 30 OCKELBO

070 514 30 30

info@esevenemang.se

Fakta för marknadshandlare

Tidigare års försäljare erhåller inbjudan.
Din platsansökan skall vara oss tillhanda snarast och innefatta följande uppgifter:
Namn- och adressuppgifter samt telefon.
Tidigare års plats samt önskad platsstorlek.
Noggrant försäljningssortiment.
Elbehov.
Ev. önskemål om plats för bil, släpkärra eller husvagn vid marknadsplatsen.
Om Ni önskar demoplats.

Bifoga gärna F-FA/skattebevis eller momsregistreringsbevis.
Om detta inte bifogas vill vi ha uppgift om person/Org. Nr.

Betalning för erhållen marknadsplats skall erläggas enligt utsänd platsbekräftelse.
Erhållen marknadsplats skall intagas senast kl. 10.00 marknadsdagen.

Bokningsformulär

Bokningsformulär för marknadsplats

Skriv de datum du önskar boka plats i rutan. Ett datum per rad.

Sökande företag

Sending