Falkenbergs marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Falkenbergs marknad
Ort:
Falkenberg
Län:
Hallands län
Marknadsdagar:
2022-04-20
2022-10-19
Antal knallar/utställare:
60-70

e: 22
Marknaden hålls för:
22:a gången

Kontakt

Fatima

Vår och höst marknader i Falkenberg
Att:Fatima Jafaris
Källebäcksvägen 16
555 93 JÖNKÖPING

Mobil:070-5763446,Fatima

falkenbergmarknad@jafaris.se