Elverum Marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Elverum Marknad
Ort:
Län:
Typ:
Antal besökande:
Cirka 45-50000
Marknaden hålls för:
404:e gången

Kontakt

Elverum Marknad
Elverumgrundsetsmarten
Västsideväg.41
N24 06
ELVERUM-NORGE

+4793832424 Joker Events AS

tore@thevent.no

Hemsida

Övrigt