Dockstadagen

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Dockstadagen
Ort:
Docksta
Län:
Västernorrlands län
Marknadsdagar:
2023-07-29
Antal knallar/utställare:
Ca 35
Antal besökande:
Cirka 3000

Kontakt

Kontaktperson: Anna-Lena Hörnfeldt

Vibyggerå byalag, Docksta dags kommittén

TEL 070 253 34 06,Anna- Lena

dockstadagen@gmail.com