Destination Galtströms Bruk

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Destination Galtströms Bruk
Ort:
Län:
Typ:
Antal knallar/utställare:
20-30
Antal besökande:
Cirka 1-2000
Marknaden hålls för:
11:a gången

Kontakt

Destination Galtströms Bruk


862 96
NJURUNDA

uppling.jessica@gmail.com

Hemsida

Övrigt