Burse Marken

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Burse Marken
Ort:
Burseryd
Län:
Jönköpings län
Marknadsdagar:
2021-04-24 (inställd)
Antal knallar/utställare:
70
Antal besökande:
Cirka 4000
Marknaden hålls för:
143:e gången
Sista anmälningsdag för arrangörer:
1 vecka före marknaden (höstmarknaden numera nedlagd)

Kontakt

Bert Ola Isbring

Burseryds IF

MA 20
333 91 SMÅLANDSSTENAR

070-2201575

bertola.isbring@gmail.com