Björkfors Bymarken

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Björkfors Bymarken
Ort:
Björkfors
Län:
Östergötlands län
Marknadsdagar:
2023-06-17
Antal knallar/utställare:
70-80
Antal besökande:
Cirka 2500-3000
Marknaden hålls för:
34:e gången

Kontakt

Rune Larsson

Björkfors Bymarken, Marknads kommittén
c/o Rune Larsson
Ryda Norrängen
590 46 Rimforsa

070-5450534,Rune

bjorkforsmarken@telia.com