Barnensdag Tivoliparken

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Barnensdag Tivoliparken
Ort:
Kristianstad
Län:
Skåne län
Antal knallar/utställare:
40
Antal besökande:
Cirka 8000
Marknaden hålls för:
18:e gången

Kontakt

Jan Jönsson

Barnensdag Tivoliparken

Markn.konsult
Skonertvägen 8
296 37
ÅHUS

0708-670164

marknadskonsulteniahus@gmail.com