Barnensdag Näs slott i Floda

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Barnensdag Näs slott i Floda
Ort:
Floda
Län:
Västra Götalands län
Information:
Pausat till 2022
Antal knallar/utställare:
20
Antal besökande:
Cirka 7000
Marknaden hålls för:
12:e gången

Kontakt

Barnensdag ''Näs slott i Floda'
Bli Sedd AB


Förfrågan endast via E.post

Robert@blisedd.se

Hemsida