Bäckebo Marknad

Allmänt om marknaden

Marknadshandel på Kyrkgatan i Bäckebo centrum.  Dellemyrs Tivoli deltar och roar både stora o små. Kaffeservering i församlingshemmet. Marknadsgudstjänst i Bäckebo kyrka.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Bäckebo Marknad
Ort:
Bäckebo
Län:
Kalmar län
Marknadsdagar:
2023-09-30
Antal knallar/utställare:
100
Antal besökande:
Cirka 8000
Öppettider:

KL.08.00 - 16.00

Marknaden startade:
För cirka 300 år sedan
Marknaden hålls för:
314:e gången

Kontakt

Sigbritt Hellström

Bäckebo GoIF

Bäckebo Marknad
Sigbritt Hellström
Virkesvägen 12
382 74 Alsterbro

0481-54182

Mobil: 070 - 568 07 77

hellstrom.sune@gmail.com

Hemsida

Fakta för marknadshandlare

Marknadshyra: 90 kr/lpm. Elkostnad 10 A. 100 kr. 16 A. 800 kr.

Föregående års knallar erhåller inbjudan.
Din platsansökan vill vi ha snarast och den skall innefatta följande uppgifter:
Namn- och adressuppgifter samt telefon.
Tidigare års plats samt önskad platsstorlek.
Noggrant försäljningssortiment.
Elbehov.
Ev. önskemål om plats för bil, släpkärra eller husvagn vid marknadsplatsen.
Om Ni önskar demoplats.

Bifoga gärna F-FA/skattebevis eller momsregistreringsbevis.
Om detta inte bifogas vill vi ha uppgift om person/Org. Nr.

Betalning för erhållen marknadsplats skall ske enligt faktura. Sista betaldag för att vara garanterad plats är 15 september.
Erhållen marknadsplats skall intagas senast kl. 07.00 första marknadsdagen.

Övrigt

Skriftlig platsbeställn.

Mer info om Bäckebo