Askersund torghandel

Allmänt om marknaden

Torghandeln är ett välkommet och trevligt inslag i Askersunds stadsbild.

Vi vill skapa en varierad och flexibel torghandel där det småskaliga och genuina har företräde framför storskalighet och enkelriktning. Vi vill också främja torgets funktion som parkering för kunder i såväl torghandel som butiker.

Tisdagar, fredagar och lördagar är torghandelsdagar. Undantag finns, se foldern ”Välkommen som torghandlare i Askersund”. Torghandelsplatser som inte har tagits i anspråk för handel innan klockan 10.00 används som parkering resten av dagen, enligt de regler som gäller på torget.

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Askersund torghandel
Ort:
Askersund
Län:
Örebro län
Torgdagar:
Tisdagar, Fredagar, Lördagar

Kontakt

Sofia Fredriksson, näringslivsutvecklare

Telefon: 0583-81030

sofia.fredriksson@askersund.se

Hemsida