Arvika Mârten

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Arvika Mârten
Ort:
Arvika
Län:
Värmlands län
Marknadsdagar:
Antal knallar/utställare:
550
Marknaden hålls för:
168:e gången

Kontakt

Sven Erik Strömberg

Arvika Marknad, AIS/DIF
Box 219
671 25 Arvika

Tele:0570-168 65

Marknadstele,070-2064855

arvikamarten@gmail.com