Älghults marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Älghults marknad
Ort:
Älghult
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
Antal knallar/utställare:
70/40
Antal besökande:
Cirka 1500
Marknaden hålls för:
119:e gången

Kontakt

Att: Ulrika Johansson

Älghults IF
Att: Ulrika Johansson
Lenhovdavägen 10
364 95 Älghult

076.7654908

alghultmarknad@gmail.com

Hemsida