Älghults marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Älghults marknad
Ort:
Älghult
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
2022-04-15
2022-08-12
2022-10-14
Antal knallar/utställare:
70/40
Antal besökande:
Cirka 1500

e: 18
Marknaden hålls för:
118:e gången

Kontakt

Att: Ulrika Johansson

Älghults IF
Att: Ulrika Johansson
Lenhovdavägen 10
364 95 Älghult

alghultmarknad@gmail.com

Hemsida