Älghults marknad

Allmänt om marknaden

Alltid 2:a Fredag i April  Augusti samt Oktober

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Älghults marknad
Ort:
Älghult
Län:
Kronobergs län
Antal knallar/utställare:
70/40
Antal besökande:
Cirka 1500
Marknaden hålls för:
118:e gången

Kontakt

Att: Ulrika Johansson

Älghults IF

Att: Ulrika Johansson
Lenhovdavägen 10
364 95 Älghult

alghultmarknad@gmail.com

Hemsida