Älghults marknad

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Älghults marknad
Ort:
Älghult
Län:
Kronobergs län
Marknadsdagar:
2023-04-14
2023-08-11
2023-10-13
Antal knallar/utställare:
70/40
Antal besökande:
Cirka 1500
Marknaden hålls för:
120:e gången

Kontakt

Att: Ulrika Johansson

Älghults IF
Att: Ulrika Johansson
Lenhovdavägen 10
364 95 Älghult

076.7654908

alghultmarknad@gmail.com

Hemsida