Docksta Dagen

Marknadsfakta

Marknadsnamn:
Docksta Dagen
Ort:
Docksta
Län:
Västernorrlands län
Antal knallar/utställare:
50
Antal besökande:
Cirka 4000
Marknaden hålls för:
39:e gången

Kontakt

22:ans vänner MUMs

C/o Magnus Skoglund
Dockstavägen 22
870 33
DOCKSTA

070-3302377.Magnus

073-9890305,Marianne

foreningen22ansvanner@gmail.com

Hemsida

Övrigt

alltid sista Lö i Juli

Mer info om Docksta