kartbild

Uppsala län

Uppsala län är ett län på Sveriges östra sida. Länet gränsar mot Stockholms, Södermanlands, Västmanlands samt Gävleborgs län. Uppsala län delar dessutom en extremt kort landgräns med Finland, en liten ö kallad Märket. Residensstad är Uppsala. Länet omfattar de västra och norra delarna av landskapet Uppland.

Kort historik

Den 22 september 2005 beslutade riksdagen att överföra Heby kommun i Västmanlands län till Uppsala län. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2007.

År 1971 överfördes nuvarande Knivsta kommun samt delar av nuvarande Östhammars kommun och Uppsala kommun från Stockholms län till Uppsala län. Vid samma tidpunkt överfördes Upplands-Bro kommun till Stockholms län från Uppsala län.

Vid tiden för Kalmarunionen och senmedeltid fanns inom nuvarande Uppsala läns område under en period Stäkes län, som omfattade de tre häradena Bro och Håbo väster och Närdinghundra öster om den gamla farleden Gorveln-Skarven-Sigtunafjärden, från Mälaren till Sigtuna. Uppsala län utgjordes då av de närmast Uppsala stad belägna häradena Ulleråker och Vaksala samt av de norrut därifrån belägna Norunda och Olands, liksom av gamla Tierps och Vendels härad, till vilket sistnämnda Våla härad i Fjärdhundraland hörde ännu vid mitten av 1300-talet.

Vidare Östhammars län, som var litet och sannolikt utgjordes av nuvarande Frösåkers härad. Östhammars slott låg norr om staden och omtalas redan på Bo Jonssons tid. Det hörde till drottning Filippas livgeding, uppbrändes av kung Eriks fogde, då roslagsbönderna reste sig 1434, men uppbyggdes

Geografi

Länets totala yta är 8 209 km2. Folkmängden är cirka 322 600 personer. Länets städer är Enköping, Uppsala, Öregrund och Östhammar. Större sjöar är Mälaren och Tämnaren. Ett antal större vattendrag genomkorsar länet.

Dagens evenemang i Uppsala län
Inga evenemang.
Kommande evenemang i Uppsala län

Kalendern är låst

Du har inte tillgång till kalendern.

Köp tillgång

eller

Logga in

Kommuner i Uppsala län
Enköping
Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Uppsala
Älvkarleby
Östhammar