kartbild

Skåne län

Skåne län är ett län i Sverige. Det sammanfaller till största delen med landskapet Skåne, undantaget är Östra Karups församling som ligger i landskapet Halland. Länets residensstad är Malmö. Länet består av 33 kommuner och har cirka 1,2 miljoner invånare, vilket är 13 procent av Sveriges befolkning.

Kort historik

Länet bildades den 1 januari 1997 genom en sammanslagning av Malmöhus län och Kristianstads län. Generalguvernementet Skåne som uppstod efter freden i Roskilde 1658 hade år 1719 delats i två län. Under den danska tiden hade Skåne varit indelat i fyra län: Helsingborgs, Malmö, Kristianstads och Ystads län. Fram till länssammanslagningen den 1 januari 1997 styrdes sjukvården i nuvarande Skåne län av Malmö stad (som utgjorde en egen sekundärkommun), Malmöhus läns landsting och Kristianstads landsting.

Geografi

Skånes totala yta är 11 027 km2.
Den skånska geografin uppvisar en mångfald av olika landskap och skiftningar inom dessa. Ett speciellt framträdande drag i Skåne är dess många horstar, vilka dock kallas för åsar. De följer en sydost-nordvästlig linje, se även Tornqvistzonen. Detta utgör en gräns mellan den skandinaviska och den kontinentala plattorna, vilket visas framförallt på Söderåsen och i sprickdalen Skäralid. Större delen av landskapet täcks tvärtemot många populärföreställningar av skog, framförallt i norra Skåne och i en kil söderut genom Linderödsåsen. Landskapet domineras av gran och tall och morän med vissa lerdalar insprungna i skogsområdena.

I söder och väst samt runt Kristianstad domineras landskapet av de storskaliga slätterna. Jordbruket bedrivs här i en enorm skala på leråkrar som värderas till bland de bästa jordarna i hela världen. Istiden förde med sig många leravlagringar över hela landskapet och berggrunden består här till övervägande delar av kalk vilket bildat basen för en omfattande tegel- och byggnadsmaterialsindustri som skiljt sig till stora delar från övrig svensk byggnadsverksamhet med tegel, halmtak, och så vidare. Träbristen på slätterna gjorde också att man i stor utsträckning eldade med intorkad djurspillning eller torv.

Mellan skogs- och slättbygderna ligger risbygden som en slags mellanzon. Risbygden karaktäriseras av lövskogar med inspränga granplanteringar, ofta är det magrare sandjord eller rent av morän. Jordbruket är här mycket småskaligt.

Magleröd på Söderåsen mäter 212,2 meter över havet och är Skånes högsta punkt. Skånes (och Sveriges) lägsta punkt finns utanför Kristianstad där det mäter 2,4 meter under havsytan. Längst i norr ligger Kongstorp, Loshult socken, i Osby kommun. Skånes, och därmed Sveriges, sydligaste punkt är Smygehuk, Trelleborgs kommun, med positionen 55 grader 20 minuter och 13 sekunder nordlig latitud samt 13 grader, 35 minuter och 36 sekunder östlig longitud. Skånes torraste plats är Falsterbo, där man åren 1960-1999 uppmätte en medelårsnederbörd på 491 millimeter. Skånes blötaste plats, under samma period, är Brösarp där man vid väderstationen noterade en medelårsnederbörd 737 millimeter.

Dagens evenemang i Skåne län
Inga evenemang.
Kommande evenemang i Skåne län

Kalendern är låst

Du har inte tillgång till kalendern.

Köp tillgång

eller

Logga in

Kommuner i Skåne län
Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge