kartbild

Kronobergs län

Kronobergs län är ett län i sydvästra Småland. Länet gränsar i söder till Blekinge och Skåne län, i väster till Hallands län, i öster till Kalmar län och i norr till Jönköpings län. Residensstad är Växjö.
Folkmängd cirka 179 500.

Kort historik

Kronobergs län inrättades år 1674. Västra delarna av länet präglas sen gammalt av en stark företagskultur med den s.k. Gnosjöandan i spetsen.

Geografi

Länets totala area är 8 458 km2. 72 % av ytan upptas av skog. 25 % av sjöar och resterande del av bebyggelse.

Länet är ett viktigt transitlän och genomkorsas av E4, riksväg 23 och riksväg 25 vilka är vägar som har viktiga transitfunktioner då de leder till destinationer utanför länet. Vidare genomkorsas länet av Södra stambanan och Kust till Kustbanan med bytespunkt i Alvesta. Även dessa järnvägar har mycket viktiga genomfarts- och transiterande funktioner.

Dagens evenemang i Kronobergs län
Inga evenemang.
Kommande evenemang i Kronobergs län

Kalendern är låst

Du har inte tillgång till kalendern.

Köp tillgång

eller

Logga in

Kommuner i Kronobergs län
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult