kartbild

Kalmar län

Kalmar län är ett län i östra delen av landskapet Småland. I Kalmar län ingår också landskapet Öland. Länets residensstad är Kalmar.

Kort historik

Kalmar län skapades genom länsindelningen 1634 men fick inte sina nuvarande gränser förrän på 1700-talet. Det är enligt många bedömare en "konstgjord" region utan någon riktig naturlig sammanhållning på grund av glesbeboddheten och storleken. Fram till 1970 var länet dessutom delat i två hälfter, Kalmar läns norra landsting med Västervik som huvudort och Kalmar läns södra landsting med Kalmar som huvudort, med Kalmar som huvudort för hela Kalmar län med länsstyrelse och landshövding. Anledningen till denna uppdelning låg i att länet är stort och glesbefolkat, samt att det rådde en spänning mellan Kalmar och Västervik om att vara den ledande smålandshamnen. Dessutom fanns en tradition i det norra länet att söka kontakter med Östergötland då den delen ligger under Linköpings stift och södra delen med Kalmar under Växjö stift orienterade sig mer söderut. Än idag lever denna splittring vidare dialektalt, då dialekterna i norra Kalmar län (under Linköpings stift) är präglade av östgötskan medan södra delen av länet orienterar sig åt dialekten som talas i Kalmar.

Länet var länge fattigt och efterblivet även jämfört med resten av Småland och industrialiserades svagt och sent. 1880 bodde 245 000 i Kalmar län, en befolkningssiffra som ännu inte har överstigits (2005 bodde cirka 234 000 i hela länet). Kalmar var en viktig gränsstad fram till Skånelandskapens införlivning med Sverige 1658. Därefter minskade Kalmars strategiska betydelse. Öland var fram till 1800-talet kronopark under kronan präglat av olönsamma småbruk, emigration och fattigdom. Fram till invigningen av Ölandsbron 1972 minskade Ölands befolkning under hela 1900-talet, men sedan dess har man lyckats dra nytta av bron genom att bygga ut förstäder till Kalmar som Färjestaden, Borgholm och Mörbylånga.

Geografi

Kalmar läns yta är 11 171 km2.
Naturen präglas av Tjustbygdens urbergsskärgårdar och bronsålderslandskap, Kalmarsundskustens ekprydda strandängar och genuina kustsamhällen, Kristdalatraktens levande stycken av Gammalsverige, Glasrikets säregna industrisamhällen samt Ölands unika alvar, väderkvarnar och radbyar finns alla inom länet. Kusterna i norr och söder skiljer sig åt. I havsbandet i norr välver Östersjöns vågor mot granitklippor från jordens urtid, i söder har den senaste istiden skapat moränskärgårdar av sten och grus och underbara sandstränder.

I norra Kalmar län finns en sprickzon där det förekommer mängder med sjöar och pittoreskt belägna byar som Djursdala och Hjorted. Det finns även exempel på flera gamla oskiftade, väl bevarade byar som Stensjö by och Lunds by på vägen mellan Oskarshamn - Västervik.

I Kalmar län finns två nationalparker, 14 naturvårdsområden och drygt 100 naturreservat

Dagens evenemang i Kalmar län
Inga evenemang.
Kommande evenemang i Kalmar län

Kalendern är låst

Du har inte tillgång till kalendern.

Köp tillgång

eller

Logga in

Kommuner i Kalmar län
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik