kartbild

Hallands län

Hallands län är ett västsvenskt kustlän i Götaland, med gränser till Västra Götalands län, Kronobergs län, Jönköpings län och Skåne län. Residensstad är Halmstad.

Kort historik

Provinsen Halland blev svensk på 30 år i samband med freden i Brömsebro 1645. Från freden i Roskilde 1658 blev provinsen varaktigt svensk.

Då den nya länsorganisationen i Sverige infördes i Regeringsformen redan 1634, har Halland aldrig administrerats på samma sätt som de äldre svenska landskapen. Till och med 1970 var länets och landskapets gränser identiska.

Till en början styrdes den nya provinsen av en guvernör. 1658 utnämndes den första landshövdingen, enligt 1634 års regeringsform. Mellan 1658 och 1719, men med några års undantag, fanns ett eller ett par olika generalguvernement med överhöghet över de nya provinserna. 1683 infördes svensk lag. I 1719 ärs Regeringsform avskaffades förvaltningsformen guvernement och generalguvernemnt i den inrikes förvaltningen, Halland fick då en länsstyrelse och blev då län i full bemärkelse.

Länet består fortfarande till största delen av landskapet Halland. År 1971 tillfördes församlingarna Grimmared, Gunnarsjö, Karl Gustav och Kungsäter från dåvarande Älvsborgs län (Västergötland) (ingår i Varbergs kommun) samt Älvsered, likaså från Älvsborgs län (ingår i Falkenbergs kommun).

Samtidigt överfördes Lindome till dåvarande Göteborgs och Bohus län (ingår i Mölndals kommun) och Östra Karup till dåvarande Kristianstads län (ingår i Båstads kommun, Skåne län).

År 1974 tillfördes församlingarna Femsjö, Färgaryd, Jälluntofta, Långaryd och Södra Unnaryd i landskapet Småland från Jönköpings län. Dessa bildar, tillsammans med Drängsered, Kinnared och Torup, kommunen Hylte som är länets enda inlandskommun.

Geografi

Hallands yta är 5 454 km2.
Större delen av befolkningen bor i kustområdet, som till största delen är jordbruksbygd, medan inlandet är skogsbygd. Norra delen fungerar i allt större utsträckning som förorter till Göteborg. Det gäller framförallt Kungsbacka, men till viss del Varberg.

Dagens evenemang i Hallands län
Inga evenemang.
Kommande evenemang i Hallands län

Kalendern är låst

Du har inte tillgång till kalendern.

Köp tillgång

eller

Logga in

Kommuner i Hallands län
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Kungsbacka
Laholm
Varberg kommun