kartbild

Gävleborgs län

Gävleborgs län är ett län i mellersta Sverige och omfattar landskapen Gästrikland (bortsett från en del av Söderfors församling) och Hälsingland (förutom Ytterhogdals och Ängersjö församlingar). Till Gävleborgs län hör också en mindre del av Dalarna, Hamra socken (Orsa finnmark) i Ljusdals kommun. Gävleborgs län består administrativt av tio kommuner. Residensstad är Gävle.

Kort historik

Länet inrättades 1762 när man avskiljde landskapen Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen från Västernorrlands län. Härjedalen överfördes 1810 till Jämtlands län.

Geografi

Yta 18 191 km2. Folkmängd cirka 275 800. Gävleborgs län består till tre fjärdedelar av skogsmark. Länets regioner kan naturgeografiskt indelas i landskapet kring Bottenviken med största skärgården innanför Hornslandet och Agön utanför Hudiksvall. Ett speciellt särdrag för länet är rikedomen på stora insjöar i närheten av kusten. I den grunda Lövstabukten utanför Gävle bildar låga kullar av morän svärmar av öar. Inlandet präglas av ett kuperat skogslandskap med berg och kullar.

Dagens evenemang i Gävleborgs län
Inga evenemang.
Kommande evenemang i Gävleborgs län

Kalendern är låst

Du har inte tillgång till kalendern.

Köp tillgång

eller

Logga in

Kommuner i Gävleborgs län
Bollnäs
Gävle
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Sandviken
Söderhamn