Välkommen till Umeå

Umeå

Umeå kommun är en kustkommun i Västerbottens län i norra Sverige, genomfluten av Umeälven och dess biflöde Vindelälven. Kommunens centralort är staden Umeå.
Här kan Du läsa WIKIPEDIAS information om Umeå kommun WIKIPEDIA/UMEÅ

Umeå på Wikipedia.se