Välkommen till Solna

Solna

Solna kommun (även Solna stad) (namnet är härlett ur ett äldre Solnø = Solön) är en kommun i Stockholms län och med Solna stad som centralort.

Solna på Wikipedia.se

Orter