Välkommen till Ljusdal

Ljusdal

Ljusdals kommun är en inlandskommun i nordvästra delen av Gävleborgs län och med Ljusdal som centralort.

Ljusdal på Wikipedia.se