Välkommen till Karlskrona

Karlskrona

Karlskrona kommun är en kommun i Blekinge län. Centralort är Karlskrona.
Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona,
Tfn 0455-30 30 00. Fax 0455-30 30 30.
Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona,
E-postadress: karlskrona.kommun@karlskrona.se
Webbadress www.karlskrona.se

Karlskrona på Wikipedia.se